Sexuální funkce

Cordyceps sinensis je odpovědí tradiční čínské medicíny těm, kteří mají problémy se sexuálními funkcemi. Cordyceps mohou užívat i lidé, kteří chtějí své libido nebo sexuální funkce zlepšit. Tento aspekt užívání této tradiční medicíny byl vyzkoušen u myší, u nichž se projevily účinky podobné působení steroidů. 
 
Řada studií na lidech přitom ukázala, že Cordyceps sinensis pomáhá zvyšovat sexuální touhu tím, že ovlivňuje pohlavní hormony nebo pohlavní orgány. Do třech provedených výzkumných studií se zapojilo celkem 756 lidí, kteří u sebe pozorovali sníženou sexuální energii. Dostávali po dobu 40 dní dávku Cordyceps sinensis (3 g denně). Po uplynutí této doby výsledky ukázaly, že ve skupině, která užívala Cordyceps sinensis, se zlepšily sexuální funkce o 64,8 %. To vysvětluje, jak dokáže Cordyceps sinensis vyřešit sexuální dysfunkce. 
 
Někdy bývá Cordyceps sinensis skutečně označován za východní viagru. Působí pomocí zlepšení krevního oběhu a tak pomáhá posilovat erekci. U žen je pozorován přítok krve do genitálií, což u nich zvyšuje sexuální touhu a sexuální uspokojení. Je zajímavé, že z cordycepsu mohou mít prospěch jak muži, tak ženy, na rozdíl od populárních komerčních syntetických léků slibujících zvýšení sexuální touhy. 
 
Pro staré lidi a páry, které si přejí okořenit svůj sexuální život, je Cordyceps sinensis vynikajícím řešením. Na rozdíl od pravé viagry nemá vedlejší účinky, protože se jedná o tradiční přírodní lék. Jeví se jako dokonalý pro lidi se sexuální frustrací.
V jedné studii zahrnující 200 mužů, u nichž bylo potvrzeno snížení sexuální touhy, zlepšil cordyceps významně jejich sexuální funkce o 64 %. V jiné studii publikované v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine byl cordyceps podáván 21 starým ženám, které pociťovaly sexuální frustraci. Devadesát procent žen z této skupiny potvrdilo velké zlepšení svého libida a sexuálních funkcí. 
 
Díky tomu všemu cordyceps slouží jako vynikající alternativa při zlepšování sexuálních funkcí, zejména u mužů, kteří se mohou potýkat s impotencí nebo jinou sexuální dysfunkcí. Tyto příznivé účinky cordycepsu jsou pokládány za jednu z jeho nejdůležitějších vlastností. Cordyceps může zlepšit sexuální funkce jak u starých, tak u mladých lidí. 
 
Klinické studie mohou účinnost cordycepsu při posilování sexuálních tužeb jenom potvrdit. Cordyceps také nemá žádné vážné vedlejší účinky, protože se jedná o přírodní lék zaměřený na zlepšení lidského zdraví včetně zdraví sexuálního.

 
Tisknout stránku Vytisknout stránku