Cordyceps v historii

Cordyceps je vzácná houba, která roste v horách Tibetu, Nepálu a Číny. Existuje více než 680 druhů rodu Cordyceps, z nich neslavnější a nejznámější je ale Cordyceps sinensis. První záznam o cordycepsu se objevil v roce 1082 a podrobný popis jeho životního cyklu byl nalezen v rukopisech z let 1590–1596. V Evropě se však cordyceps začal prosazovat až od roku 1726, kdy byl poprvé představen na vědeckém setkání v Paříži. 

Cordyceps sinensis se používá v tradiční čínské bylinné medicíně jako přírodní léčivý prostředek po více než 2000 let. Císařská dynastie Čching používala cordyceps k léčbě neduhů ledvin a plic, obnovování fyzických sil a imunitního systému a omlazení a posílení sexuální energie

Jak můžeme vysvětlit účinek cordycepsu na lidské zdraví? Závoj halící tajemství lze odhrnout pomocí studia růstových podmínek a životního cyklu této houby. 

Přirozeným prostředím houby Cordyceps sinensis jsou horské oblasti severozápadní Číny v nadmořské výšce 3–5000 metrů. Klimatické podmínky jsou zde velmi drsné, s průměrnými ročními teplotami 0,2–0,8 °C, vlhkostí vzduchu 50–70 % a sněhovou pokrývkou po 140–286 dní ročně. 

Během posledních 20 let je ohromný rozsah léčebných aplikací cordycepsu stále více zkoumán pomocí moderních vědeckých metod ve snaze ocenit to, co čínští praktici znají již po staletí.


Jak byl Cordyceps sinensis objeven?


Viděli jste někdy stádo jaků náhle vzrušených, plných energie a skotačících? Ani my ne. Přesto si přibližně před 1500 lety pastevci jaků v Himálaji v Tibetu a Nepálu všimli, že jejich zvířata se pasou na nějakých houbách bez kloboučků a náhle jsou plní energie a dovádiví. Pastevci zkoumali, co jaci spásají, a tak byl objeven cordyceps. 

První písemný záznam o cordycepsu byl pořízen roce 620 (za dynastie Tchang). Vládnoucí čínští císaři začali cordyceps rychle oceňovat pro jeho uzdravovací a život prodlužující vlastnosti. Od počátku 15. století začali o cordycepsu hojně psát tibetští učenci. 

V 18. století se cordyceps dostal do západních zemí. Francouzský jezuita jménem Jean Baptiste du Halde byl hostem čínského císaře a dozvěděl se o cordycepsu a jeho oživujících účincích. V roce 1757 se cordyceps poprvé objevil v lékařském textu – ve farmakologii New Compilation of Materia Medica. Od tohoto okamžiku jsou vědci fascinováni uzdravovacími schopnostmi houby Cordyceps sinensis. 


Na co se cordyceps tradičně používal?


Cordyceps se na Východě tradičně používá pro údajné příznivé účinky na srdce, plíce, imunitní systém, pro jeho účinky posilující energii a životní sílu a oddalující stárnutí. V tradiční čínské medicíně (TCM) je cordyceps pokládán za jednu z nejdůležitějších léčivých potravin. Divoký Cordyceps sinensis byl v dávných dobách skutečně pokládán za natolik vzácný, že byl čtyřnásobně vyvažován stříbrem.

Tisknout stránku Vytisknout stránku