Funkce dýchacího ústrojí

Cordyceps sinensis je oblíbený přípravek tradiční čínské medicíny, o němž je známo, že zlepšuje dýchací funkce. Používá se k posílení dýchacího ústrojí. Pomáhá zmírňovat symptomy mnoha chorob dýchacího ústrojí včetně astmatu, zahlenění a zánětu průdušek. Příčinou jsou protizánětlivé vlastnosti Cordyceps sinensis. Má také tendenci uvolňovat stěny průdušek, což má velký význam při zlepšování využití kyslíku. Několik studií ukázalo, že extrakt z Cordyceps sinensis může usnadňovat dilataci průdušek, což výsledně napomáhá posílení účinků adrenalinu v těle. 
 
Léčba dýchacích problémů může být skutečně obtížná, proto je třeba hledat bezprostřední řešení nebo léčebný postup. Cordyceps sinensis slouží jako jeden z účinných léčebných prostředků pro tento stav. 
 
Kromě schopností této čínské přírodní medicíny brání Cordyceps sinensis také stažení průdušnice, čímž umožňuje zvýšení průtoku vzduchu do plic. To je velmi důležité u lidí trpících astmatem. 
 
V jedné studii, kde bylo sledováno 50 astmatických pacientů, došlo u skupiny léčené Cordyceps sinensis ke zlepšení v 81,3 %, a to během pouhých pěti dnů. Poměr zlepšení u pacientů, kteří vyzkoušeli Cordyceps sinensis, je vyšší než poměr u pacientů léčených konvenčními metodami, který činil pouhých 61 %. Pacienti byli léčeni po dobu 9 dní. Zdá se, že u pacientů zúčastněných v této klinické studii Cordyceps sinensis očividně velmi významně zapůsobil při zlepšování funkce dýchacího ústrojí. Byla provedena řada klinických studií prokazujících účinnost cordycepsu při úlevě u onemocnění dýchacího ústrojí jako zánětu průdušek, chronické obstrukční plicní choroby a astmatu. 
 
V jedné studii se ukázalo, že myši krmené Cordyceps sinensis lépe snášejí nedostatek kyslíku, když jsou v prostředí, kde je množství tohoto plynu omezeno. Závěrem se ukázalo, že žijí 2–3krát déle než myši, které Cordyceps sinensis nedostávaly. Tento závěr by mohl platit také pro člověka a lze jej použít u pacientů s astmatem a dalšími dýchacími problémy

Cordyceps sinensis se může stát milníkem v hledání účinných léčebných prostředků na nemoci dýchacího ústrojí. I když dosud nebyl oficiálně uznán jako lék, může sloužit jako alternativa pro ty, kteří se chtějí léčit přírodními léčivými prostředky. Tento způsob je lepší než snášet vedlejší účinky některých syntetických léků, které lidé nakupují u lékárenských pultů. Účinnost Cordyceps sinensis na nemoci dýchacího ústrojí již byla prokázána v průběhu mnoha století. Jeho vyzkoušení nezpůsobí žádné vážné vedlejší účinky.

 
Tisknout stránku Vytisknout stránku